Certyfikaty i znakowanie CE

Wyszukiwanie według kodów CE:

Wprowadź kod składający się z sześciu cyfr i ewentualnie litery, umieszczony na etykiecie wyrobu poniżej symbolu CE i adresu internetowego. Wprowadź datę umieszczoną na etykiecie w formacie dd/mm/rrrr. Kliknij na OK.