Bezpieczeństwo szkła

Nowoczesne technologie produkcji, przetwarzania i montażu pozwalają uzyskać bardzo dobre własności szkła w zakresie bezpieczeństwa.

 

Charakterystyka uderzeń może być zróżnicowana, a poziom odporności szkła na uderzenia zależy od następujących czynników:

- siły uderzenia, czyli ilości energii na jednostkę powierzchni przekazanej podczas uderzenia;

- powierzchni kontaktu podczas uderzenia.

Dla przykładu ilość energii przekazana przy strzale z broni palnej jest znacznie większa niż przy upadku ciała ludzkiego; powierzchnia kontaktu jest również w obu sytuacjach różna. W każdym konkretnym przypadku należy przestrzegać obowiązujących norm.

 

Korzyści

•  Ochrona przed ryzykiem skaleczenia w przypadku uderzenia -  szkła bezpieczne pełniące tę funkcję w ofercie Saint-Gobain Glass to SGG SECURIT, SGG STADIP i SGG STADIP PROTECT, przy czym dwa pierwsze są zgodne z normą PN-EN 12150 „Szkło w budownictwie – Szkło bezpieczne hartowane termicznie”, a dwa ostatnie – z normą PN -EN ISO 12543-2 „Szkło w budownictwie – Szkło laminowane i szkło bezpieczne laminowane – Część druga: Szkło bezpieczne laminowane”.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w niektórych krajach, szkło zbrojone może również spełniać funkcje szkła bezpiecznego.

 

•  Ochrona przed włamaniami i aktami wandalizmu -  drobne włamania i akty wandalizmu bez użycia narzędzi wiążą się często z próbą rozbicia szyby poprzez ciskanie mniejszymi lub większymi przedmiotami, z mniejszą lub większą siłą. Rzucane przedmioty oraz poziomy siły uderzenia, które zostały opisane w normie PN-EN 356, symulują akty agresji, na jakie mogą być narażone przeszklone powierzchnie.

Szkła SGG STADIP PROTECT, do których odnosi się ta norma, zapewniają zróżnicowany poziom ochrony przed tego rodzaju aktami agresji.

 

•  Ochrona przed ostrzałem z broni palnej - w związku ze zróżnicowaną wielkością powierzchni kontaktu w momencie uderzenia, a także z różnym poziomem energii przekazanej przez pocisk podczas uderzenia, w normie PN-EN 1063 określono siedem klas, uwzględniających różny stopień ochrony.

Opracowana przez Saint-Gobain Glass gama szkieł SGG STADIP PROTECT obejmuje wszystkie siedem klas wymienionych w normie. W odniesieniu do ochrony przed strzałami z broni palnej, norma PN-EN 1063 określa dodatkową kategorię, której wyróżnikiem są litery „NS” (Non Split), są to szkła, z których w momencie uderzenia pocisku nie od pryskują niebezpieczne odłamki, mogące powodować skaleczenia.

Produkty w tej kategorii
SGG STADIP SILENCE
Bezpieczne akustyczne szkło laminowane
SGG STADIP PROTECT
Przejrzyste szkło laminowane o podwyższonym bezpieczeństwie