SGG MIRALITE REVOLUTION

SGG MIRALITE REVOLUTION jest znakomitym materiałem do stosowania przy projektowaniu wnętrz dzięki bardzo niskiemu poziomowi emisji Lotnych Związków Organicznych (COV)** i formaldehydu**.

SGG MIRALITE REVOLUTION stanowi alternatywę bardziej przyjazną dla środowiska, zachowując dotychczasowe parametry techniczne luster Saint-Gobain

• Posiada znakomite parametry w zakresie trwałości.

• Wykracza poza wymogi normy EN 1036 (europejska norma dotycząca jakości luster do zastosowań wewnętrznych).

(**) Lotne związki organiczne i formaldehyd są organicznymi substancjami chemicznymi, które rozprzestrzeniają się w temperaturze pokojowej i mogą wywoływać różnego typu kłopoty zdrowotne (podrażnienia oczu, trudności z oddychaniem itp.).

ZASTOSOWANIE

Właściwości luster SGG MIRALITE REVOLUTION sprzyjają uwypuklaniu urody przestrzeni wewnętrznych (większa jasność, przyjazny nastrój, podkreślony oryginalnym wzornictwem).

Lustra znajdują zastosowanie w pomieszczeniach mieszkalnych (łazienki, pomieszczenia komunikacyjne), a także w przestrzeniach usługowych (biura, sklepy, hotele, restauracje, sale sportowe).

Różnorodne zastosowanie: lustra w ramie lub bez, pokrycia ścian, elementy mebli (blaty stołów, drzwi szaf, półki), szyldy itp.

ASORTYMENT

Produkowane wymiary:

PLF: 3 210 x 6 000 mm

DLF: 3 210 x 2 000 / 2 250 / 2 550 mm

1 605 x 2 000 / 2 250 / 2 550 / 2 750 mm

Tolerancja grubości:

2,3,4,5 i 6 mm +/- 0,2 mm

8 mm +/- 0,3 mm

MONTAŻ

Mocowanie

• Mocowanie na wpust w profilu - Należy zadbać, aby profil był idealnie czysty i suchy. Położyć lustro na klinach o grubości przynajmniej 3 mm, w taki sposób, aby było uniesione i nie miało kontaktu ze skraplającą się wodą, która może gromadzić się w profilu.

• Mocowanie za pomocą uchwytów łapkowych - Należy wybrać odpowiednie uchwyty. Unikać kontaktu szkła z metalem, używając odpowiednich przekładek i plastikowych, okrągłych podkładek. Nie mocować lustra na siłę.

• Klejenie - Mocować SGG MIRALITE REVOLUTION przy użyciu specjalnego kleju do luster lub obojętnego silikonu, wyłącznie na bazie alkoholu lub oksymu*, w połączeniu z taśmą dwustronnie klejącą. Należy przestrzegać instrukcji podanych przez producenta.

* W razie wątpliwości co do neutralności stosowanych produktów, niezbędne jest przeprowadzenie testu lakieru.

Montaż na zewnątrz - Prosimy o kontakt.

Konserwacja - nie należy używać produktów agresywnych (roztwory kwaśne, silnie zasadowe lub ścierne). Unikać pozostawiania resztek produktu czyszczącego na obrzeżach lustra.

Bezpieczeństwo - SGG MIRALITE REVOLUTION należy montować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Często konieczne jest zastosowanie lustra pokrytego folią.

W każdym przypadku - niezależnie od sposobu mocowania należy:

• Mocować lustro na podłożu stabilnym, czystym, suchym, bez żadnych substancji agresywnych i idealnie płaskim.

• Zachować dostateczną przestrzeń między ścianą (podłożem) a lustrem, tak, aby zapewnić odpowiednią wentylację (5 mm w przypadku luster o wysokości do 1 m, 10 mm w przypadku luster większych).

• W przypadku montażu luster obok siebie zachować odległość 1-2 mm między poszczególnymi formatkami.

• Unikać umieszczania lustra w pobliżu źródła ciepła (oświetlenie, ogrzewanie).

PARAMETRY

PRZETWARZANIE

SGG MIRALITE REVOLUTION nadaje się do wszelkiego rodzaju cięcia, zarówno geometrycznego, jak i nieregularnego; może być nawiercane i poddawane obróbce krawędziowej (cięcie ukośne, fazowanie itp.).

SGG MIRALITE REVOLUTION mieć nadany indywidualny akcent za pomocą wzoru lub logo nałożonego techniką piaskowania lub grawerunku na pozycji przeciwległej do powłoki.