CE Marking

Jako lider w produkcji, przetwarzaniu i dystrybucji szkła płaskiego w Europie, Saint-Gobain Glass już dzisiaj wprowadza oznaczenia CE na niektórych wyrobach, udostępniając jednocześnie na swojej stronie internetowej dokument, który pozwala na identyfikację charakterystyk i parametrów produktów noszących oznaczenia CE.

 

Informacje podstawowe:
Oznaczenie CE poświadcza, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymogami Dyrektywy o Wyrobach Budowlanych opracowanej przez Komisję Europejską, a także iż nadaje się on do przewidzianych dla niego zastosowań.

 

Wyszukiwanie dokumentu CE zawierającego deklarację parametrów wyrobu produkowanego przez Saint-Gobain Glass lub spółkę należącą do sieci „Saint-Gobain Vitrage”.

 

Wyszukiwanie według kodów CE:

Wprowadź kod składający się z sześciu cyfr i ewentualnie litery, umieszczony na etykiecie wyrobu poniżej symbolu CE i adresu internetowego. Wprowadź datę umieszczoną na etykiecie w formacie dd/mm/rrrr. Kliknij na OK.