Saint-Gobain Innovative Materials na świecie

Saint-Gobain Innovative Materials oddział Glass jest organizacją międzynarodową, grupującą firmy sektora Szkła Płaskiego. 

Działają one we wszystkich krajach pod wspólną nazwą "Saint-Gobain Innovative Materials".

 

Poznaj jej działalność na świecie, a w tym historię i strukturę organizacyjną Grupy Saint-Gobain, do której należy Saint-Gobain Innovative Materials.

 

Zakłady produkcyjne Saint-Gobain Innovative Materials Oddział Glass 

Saint-Gobain Innovative Materials Oddział Glass posiada 30 linii float rozmieszczonych w różnych krajach świata (w tym 13 to spółki typu joint-venture) oraz 13 linii magnetronowego nakładania powłok. Zakłady Saint-Gobain Innovative Materials produkują szeroki asortyment różnego rodzaju szkła: bezbarwne, barwione, ornamentowe, laminowane, srebrzone…

 

Saint-Gobain Innovative Materials Oddział Glass jest liderem w Europie i zajmuje drugą pozycję na świecie wśród producentów szkła.